در حال حاضر هر هفته روز چهارشنبه ساعت 21 در کلاب هاوس دورهمی تحلیلگران مدیریت فرآیند یا همان BPMTalk برگزار می شود.

عوضیت در گروه تلگرامی تحلیلگران مدیریت فرایند @BPMNir
عضویت در کانال تلگرامی @BPMTalk
عضویت در کلاب مدیریت فرآیند (در نرم افزار کلاب هاوس)


لینک های مهم ارائه ها و جلسات قبلی کلاب هاوس و تلگرام و ...:

پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای سازمان

نقشه راه استقرار مدیریت فرآیندهای کسب و کار

مدلی برای انتخاب بهترین راهکار BPMS

درس آموخته های اجرای BPM در یک شرکت سرمایه گذاری

فرآیند در مقابل وظیفه

مزایای IDEF0 در تدوین معماری فرآیندهای سازمان

مدلسازی فرآیندهای کسب و کار با BPMN


All rights reserved to www.bpmn.ir